Hopp til innhold

Læring og mestringsopphold

Revmatismesykehuset på Lillehammer tilbyr ukes opphold for mennesker med Axial Spondyloartritt (Bekhterev) i uke 49 og  uke 39 Psoriasis Artritt

direkte link til tilbudet

http://www.revmatismesykehuset.no/ukesoppholdmestringsfokus/category473.html 

Revmatismesykehuset tilbyr også opphold for deg som ønsker å være «Yrkesaktiv Revmatiker»Dette skal gi deg økt motivasjon, kunnskap og tro på egne muligheter, slik at du kan være yrkesaktiv på linje med andre i samfunnet.

Oppholdet er gratis. Pårørende kr 200.-/ døgn.
Det må henvises fra fastlege eller spesialist.

Merk henvisningen «Ukesopphold». Ukene holdes kontinuerlig.
Send til;
Revmatismesykehuset, M. Grundtvigsveg 6, 2609 Lillehammer
For mer info: www.revmatismesykehuset.no

tlf. 400 25 946 / 400 25 857