Hopp til innhold

Lyst å prøve IKYA?

Har du lyst til å prøve en interessant og spennende behandlingsform?
IKYA er en metode som fokuserer på å bearbeide de bakenforliggende prosesser, ikke sykdom eller symptomer.
Medlemmer av Bekhterevforeningen i Oslo-området kan nå få gratis IKYA-behandlinger

Kontakt Dag Lydersen tlf. 975 89843 eller dag@daglydersen.no

Mitt navn er Dag Lydersen og jeg har selv Bekhterev.  Jeg er student på 3. året ved IKYA Academy of Vibrational Medicine og skal lage en diplomoppgave om Bekhterev.  Jeg vil derfor gjerne komme i kontakt med deg som har en Bekhterev-diagnose og som vil motta gratis IKYA-behandlinger i tiden fremover.

 

Vanligvis vil du motta en behandling hver 3. uke over 6-12 måneder.  Hver behandling tar ca 90 minutter.  Behandlingssted er Konghellegt 5 på Sinsen.

IKYA er en metode innen komplementærmedisin som jobber med vibrasjonell medisin. Metoden jobber med mottakerens bevissthet og de bakenforliggende årsakene til symptomene. IKYA gir deg mulighet til å komme i kontakt med din egen selv-helbredelse. Vi kartlegger mønstre, sykluser og livsutfoldelse, og sammen kan vi trenge inn i kjernen av dine livsprosesser. Vi hjelper deg med å utløse ditt potensial som også er en medskapende kraft i ditt eget liv.

 

IKYA arbeider ut ifra prinsippet om at alle sykdommer og tilstander har dypere, bakenforliggende årsaker. Kroppen er skjæringspunktet mellom ditt indre og din ytre verden, og vi ser fysiske tilstander som uttrykk for det du ennå ikke har bearbeidet i ditt indre. Erfaringer, tanker og følelser du undertrykker eller ikke er i dialog med, vil kunne skape tilstander og manifestasjoner, både i kroppen og i livet ditt.

 

I bevisstgjørings-prosesser vil de fleste kunne oppleve å sitte fast. Du kan kanskje kjenne at du blokkerer deg selv, men forstår kanskje ikke hvordan, eller hva som skal til for å komme videre. IKYA mener at nøkkelen til dypere helbredelse ligger i å løse opp bakenforliggende blokkeringer og prosesser. IKYA er også en unik metode for å kartlegge, bevisstgjøre og aktivere blindfelt. Dine livsarenaer blir belyst slik at du opplever et større overblikk og forstår hvordan du selv kan ta styringen i eget liv.

 

IKYA fokuserer derfor ikke på sykdom eller symptomer, men er en spesialisert metode for å bearbeide bakenforliggende prosesser. Enkelt forklart behandler vi hele livet ditt som én sammenhengende virkelighet.

 

Som deltaker kan du:
Få større oversikt over eget sykdomsforløp
Få dypere innsikt i deg selv og ditt eget liv
Bli bevisstgjort på sammenhenger mellom egen sykdom og andre faktorer i eget liv
Få veiledning og assistanse til å gjøre eventuelle endringer i eget liv.

 

Håper du vil være med - jeg gleder meg til å arbeide sammen med deg.

 

Med vennlig hilsen
Dag Lydersen
dag@daglydersen.no
tlf 975 89843