Hopp til innhold

Har du lyst til å prøve en interessant og spennende behandlingsform?
IKYA er en metode som fokuserer på å bearbeide de bakenforliggende prosesser, ikke sykdom eller symptomer.
Medlemmer av Bekhterevforeningen i Oslo-området kan nå få gratis IKYA-behandlinger

Kontakt Dag Lydersen tlf. 975 89843 eller dag@daglydersen.no

… fortsett å lese «Lyst å prøve IKYA?»