Lokalforeninger

 Landsledelsen for Bekhterev

Bekhterevforeningene er organisert som lokalforeninger under Norsk Revmatikerforbund

 

Bekhterevs Internasjonale samarbeidspartner - ASIF

http://www.asif.info/en/